Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK412
Název záměru: Novostavba obchodního centra Na Křepčích, Choceň
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíChoceňChoceň
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2009 15:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ oznamovatele: 15030741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK412_oznameni.pdf (5584 kB) - 12.02.2009 08:41:56
Informace o oznámení: PAK412_infOznam.doc (49 kB) - 12.02.2009 09:11:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK412_zjistovaci.doc (63 kB) - 17.03.2009 10:08:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK412_dokumentace.pdf (7712 kB) - 25.05.2009 08:46:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK412_infDokumentace.doc (48 kB) - 25.05.2009 08:46:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK412_posudek.pdf (689 kB) - 02.09.2009 14:33:04
Informace o posudku: PAK412_infPosudek.doc (50 kB) - 02.09.2009 14:33:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK412_inf1VP.doc (46 kB) - 23.09.2009 09:37:56
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK412_zapis1VP.doc (70 kB) - 19.10.2009 13:59:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK412_zaveryStan.doc (105 kB) - 19.10.2009 14:00:49
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Choceň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: