Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK413
Název záměru: Lakovna ve výrobních prostorech společnosti SIAG CZ, s.r.o. Chrudim
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2009 07:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SIAG CZ, s.r.o., Průmyslová 307, 537 01 Chrudim
IČ oznamovatele: 47124539
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK413_oznameni.pdf (1537 kB) - 12.02.2009 13:50:38
Informace o oznámení: PAK413_infOznam.doc (49 kB) - 12.02.2009 14:04:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK413_zjistovaci.doc (70 kB) - 13.03.2009 10:18:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK413_dokumentace.pdf (1946 kB) - 22.07.2009 15:11:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK413_infDokumentace.doc (50 kB) - 30.04.2009 07:12:24
Vrácení dokumentace: PAK413_vraceni.doc (54 kB) - 08.07.2009 09:57:32
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK413_posudek.pdf (11771 kB) - 14.10.2009 12:29:12
Informace o posudku: PAK413_infPosudek.doc (51 kB) - 14.10.2009 12:29:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK413_inf1VP.doc (46 kB) - 04.11.2009 16:29:19
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK413_zapis1VP.doc (73 kB) - 18.11.2009 14:06:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK413_zaveryStan.doc (86 kB) - 11.12.2009 07:36:22
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrudim
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: