Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK605
Název záměru: Logistický areál se skladovou halou, průmyslová zóna Česká Třebová - Borek
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeská TřebováČeská Třebová
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2013 16:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WAKESTONE DEVELOPMENT s.r.o., Rašínovo nábřeží 2000/78, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 24718491
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2013
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK605_oznameni.pdf (5229 kB) - 08.08.2013 11:02:41
Informace o oznámení: PAK605_infOznam.pdf (100 kB) - 08.08.2013 11:02:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK605_zjistovaci.zip (585 kB) - 04.09.2013 16:04:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK605_infZjistovaci.rtf (168 kB) - 03.09.2013 14:17:02
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: