Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK613
Název záměru: Výměna obalovací soupravy živičných směsí Modřec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyPoličkaPolička
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2015 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skanska Asfalt s.r.o.
IČ oznamovatele: 24123641
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2013
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PAK613_oznameni.zip (18750 kB) - 02.10.2013 12:53:24
Informace o oznámení: PAK613_infOznam.pdf (895 kB) - 02.10.2013 12:53:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK613_zjistovaci.zip (1676 kB) - 31.10.2013 09:15:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK613_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 31.10.2013 09:15:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2014
Text dokumentace: PAK613_dokumentace.7z (1148 kB) - 04.12.2013 12:48:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK613_infDokumentace.pdf (852 kB) - 04.12.2013 12:48:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.04.2014
Text posudku: PAK613_posudek.pdf (1053 kB) - 12.03.2014 09:44:31
Informace o posudku: PAK613_infPosudek.pdf (92 kB) - 12.03.2014 09:44:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK613_zaveryStan.pdf (153 kB) - 29.01.2015 13:38:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: