Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK838
Název záměru: Ochranný val lomu Litická ve Skutči
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimSkutečSkuteč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2019 10:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GRANITA s.r.o, Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč
IČO oznamovatele: 45270741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2019
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PAK838_oznameni.pdf (7947 kB) - 01.07.2019 15:34:36
Informace o oznámení: PAK838_infOznam.pdf (190 kB) - 01.07.2019 15:34:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK838_zjistovaci.pdf (262 kB) - 17.09.2019 10:54:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: