Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK846
Název záměru: Řízená skládka odpadů Nasavrky – 6. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimNasavrkyNasavrky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2020 07:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2019
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: PAK846_oznameni.zip (13139 kB) - 04.09.2019 06:46:11
Informace o oznámení: PAK846_infOznam.pdf (191 kB) - 04.09.2019 06:46:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK846_zjistovaci.pdf (233 kB) - 07.11.2019 08:20:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2020
Text dokumentace: PAK846_dokumentace.zip (41084 kB) - 09.07.2020 13:01:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK846_infDokumentace.pdf (187 kB) - 09.07.2020 13:01:19
Vrácení dokumentace: PAK846_vraceni.pdf (185 kB) - 03.07.2020 08:08:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK846_posudek.zip (1982 kB) - 02.11.2020 07:03:56
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK846_zaveryStan.pdf (363 kB) - 29.10.2020 07:37:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: