Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1090
Název záměru: SMÍCHOV CITY SOUTH
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2019 12:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 15000 Praha 5
IČ oznamovatele: 61508594
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2019
Zpracovatel oznámení: Šulcová Kateřina, Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1090_oznameni.zip (45415 kB) - 13.05.2019 16:09:18
Informace o oznámení: PHA1090_infOznam.zip (414 kB) - 13.05.2019 16:11:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1090_zjistovaci.pdf (722 kB) - 19.07.2019 12:40:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: