Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA259
Název záměru: Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHloubětín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHrdlořezy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: axioHM s.r.o., V Podbabě 63/29a, Praha 6 - Dejvice
IČO oznamovatele: 27186113
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2008 10:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA259_oznameni.zip (19577 kB) - 08.11.2006 08:31:06
Informace o oznámení: PHA259_infOznam.pdf (190 kB) - 08.11.2006 08:31:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA259_zjistovaci.pdf (1402 kB) - 16.02.2007 08:51:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA259_dokumentace.zip (42316 kB) - 04.05.2007 08:09:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA259_infDokumentace.pdf (184 kB) - 04.05.2007 08:09:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA259_posudek.pdf (1382 kB) - 31.08.2007 11:36:03
Informace o posudku: PHA259_infPosudek.pdf (193 kB) - 31.08.2007 09:17:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA259_inf1VP.pdf (119 kB) - 27.09.2007 12:16:55
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA259_zapis1VP.doc (203 kB) - 14.07.2008 09:14:39
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
PHA259_inf2VP.pdf (136 kB) - 19.10.2007 08:36:35
Zápis z 2. veřejného projednání: PHA259_zapis2VP.doc (231 kB) - 14.07.2008 09:14:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA259_zaveryStan.pdf (7210 kB) - 14.07.2008 09:21:01
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: