Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA495
Název záměru: Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvická (mimo) – Petřiny, provozní úsek V.A2 Petřiny (mimo) - Motol
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřevnov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVeleslavín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVokovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 23 Praha 9
IČO oznamovatele: 00005886
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2008 09:27
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA495_oznameni.zip (91840 kB) - 08.11.2007 15:50:54
Informace o oznámení: PHA495_infOznam.pdf (167 kB) - 08.11.2007 14:01:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA495_zjistovaci.pdf (3295 kB) - 04.02.2008 10:31:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA495_dokumentace.zip (88672 kB) - 02.07.2008 07:31:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA495_infDokumentace.pdf (136 kB) - 02.07.2008 07:28:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA495_posudek.zip (29502 kB) - 17.09.2008 09:45:50
Informace o posudku: PHA495_infPosudek.pdf (281 kB) - 17.09.2008 09:45:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA495_inf1VP.pdf (127 kB) - 07.10.2008 10:54:14
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA495_zapis1VP.pdf (124 kB) - 28.11.2008 09:26:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA495_zaveryStan.pdf (3442 kB) - 28.11.2008 09:26:52
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: