Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA580
Název záměru: Bytový areál „Viladomy Dubeč“, Praha - Dubeč, k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč (září 2008)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA580_duvodyUkonceni.pdf (463 kB) - 06.05.2011 08:08:20
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Měcholupy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDubeč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2011 09:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ekospol a.s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7
IČ oznamovatele: 63999854
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PHA580_oznameni.zip (19880 kB) - 02.10.2008 07:57:47
Informace o oznámení: PHA580_infOznam.pdf (252 kB) - 02.10.2008 07:57:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA580_zjistovaci.pdf (1785 kB) - 01.12.2008 10:19:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 15
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA580_dokumentace.zip (1082 kB) - 18.03.2009 09:52:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA580_infDokumentace.pdf (315 kB) - 18.03.2009 09:52:39
Vrácení dokumentace: PHA580_vraceni.pdf (1556 kB) - 27.05.2009 07:42:54
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: