Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA688
Název záměru: Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže, Praha 6
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDejvice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2011 17:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recoop Tour, a.s., Evropská 15, 16041 Praha 6
IČ oznamovatele: 00253154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA688_oznameni.pdf (5888 kB) - 22.12.2009 17:18:38
Informace o oznámení: PHA688_infOznam.pdf (322 kB) - 22.12.2009 17:17:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA688_zjistovaci.PDF (1790 kB) - 07.04.2010 14:57:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA688_dokumentace.zip (22563 kB) - 18.10.2010 09:10:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA688_infDokumentace.pdf (103 kB) - 18.10.2010 09:08:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA688_posudek.pdf (19171 kB) - 01.03.2011 12:07:49
Informace o posudku: PHA688_infPosudek.pdf (342 kB) - 01.03.2011 13:36:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA688_inf1VP.pdf (335 kB) - 15.03.2011 10:18:36
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA688_zapis1VP.PDF (1949 kB) - 05.05.2011 09:10:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA688_zaveryStan.PDF (2663 kB) - 23.05.2011 16:33:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: