Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA807
Název záměru: Západní Město, III. etapa, domy D, E, Praha 13, k.ú. Stodůlky
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStodůlky
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: N.J.B. REAL a.s., Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1
IČO oznamovatele: 27072401
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2012 16:23
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ambrožová Kateřina Ing.
Text oznámení záměru: PHA807_oznameni.zip (12838 kB) - 21.02.2012 15:02:43
Informace o oznámení: PHA807_infOznam.pdf (195 kB) - 21.02.2012 15:02:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA807_zjistovaci.pdf (1249 kB) - 09.05.2012 15:23:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA807_infZjistovaci.pdf (110 kB) - 09.05.2012 15:23:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 13
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: