Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA809
Název záměru: Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA809_duvodyUkonceni.pdf (335 kB) - 28.08.2019 14:01:05
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřížkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a.s.
IČO oznamovatele: 40764877
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2019 14:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PHA809_oznameni.zip (11813 kB) - 01.03.2012 13:19:30
Informace o oznámení: PHA809_infOznam.pdf (57 kB) - 01.03.2012 13:19:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA809_zjistovaci.pdf (9421 kB) - 04.05.2012 13:03:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA809_infZjistovaci.pdf (766 kB) - 04.05.2012 13:03:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2013
Text dokumentace: PHA809_dokumentace.zip (24450 kB) - 26.06.2013 14:13:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA809_infDokumentace.pdf (1354 kB) - 26.06.2013 14:13:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.01.2014
Text posudku: PHA809_posudek.zip (11504 kB) - 19.12.2013 10:25:43
Informace o posudku: PHA809_infPosudek.zip (1317 kB) - 19.12.2013 10:25:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA809_inf1VP.pdf (787 kB) - 14.01.2014 13:19:34
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Veřejné projednání, které se konalo dne 21.01.2014 bylo přerušeno v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.