Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA827
Název záměru: Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19, k.ú. Kbely
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKbely
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Skanska a.s., divize Skanska Reality, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 26271303
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2013 11:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2012
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Praha - Letňany
Text oznámení záměru: PHA827_oznameni.zip (66435 kB) - 20.09.2012 13:47:25
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PHA827_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4618 kB) - 20.09.2012 13:48:08
Informace o oznámení: PHA827_infOznam.pdf (274 kB) - 20.09.2012 13:47:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA827_zjistovaci.pdf (2144 kB) - 13.03.2013 11:01:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA827_infZjistovaci.pdf (121 kB) - 13.03.2013 11:01:15
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: