Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA868
Název záměru: Barrandov Kaskády VI., VII., a IX., Praha 5
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHlubočepy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2015 13:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FINEP Barrandov Západ, a.s.
IČ oznamovatele: 27918041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2013
Zpracovatel oznámení: Ambrožová Kateřina Ing.
Text oznámení záměru: PHA868_oznameni.zip (86754 kB) - 27.06.2013 13:33:04
Informace o oznámení: PHA868_infOznam.PDF (267 kB) - 27.06.2013 13:33:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA868_zjistovaci.zip (4598 kB) - 18.12.2015 13:51:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA868_infZjistovaci.PDF (108 kB) - 02.12.2013 15:40:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: