Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA872
Název záměru: Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - Radotín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA872_duvodyUkonceni.pdf (209 kB) - 10.10.2018 17:58:11
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadotín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: Wed Oct 10 17:58:11 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NOBILIS STAR SE, Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 29138361
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Jul 31 00:00:00 CEST 2013
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Aug 20 00:00:00 CEST 2013
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: PHA872_oznameni.zip (26633 kB) - 31.07.2013 18:02:34
Informace o oznámení: PHA872_infOznam.PDF (273 kB) - 31.07.2013 18:02:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA872_zjistovaci.pdf (5937 kB) - 26.09.2013 14:29:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA872_infZjistovaci.pdf (326 kB) - 26.09.2013 14:29:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 16
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: