Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA905
Název záměru: Obytný soubor Nad Čimickým údolím 2, Praha 8 - Čimice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2014 10:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EXPO-HIGHTS s.r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6
IČO oznamovatele: 27092135
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2014
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: PHA905_oznameni.zip (115508 kB) - 20.02.2014 14:32:38
Informace o oznámení: PHA905_infOznam.PDF (294 kB) - 20.02.2014 14:32:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA905_zjistovaci.pdf (8972 kB) - 17.10.2014 10:57:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA905_infZjistovaci.pdf (329 kB) - 17.10.2014 10:57:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: