Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA962
Název záměru: Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 - Záběhlice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZáběhlice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2018 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FOSTYS s.r.o.
IČO oznamovatele: 24720381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2015
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA962_oznameni.pdf (29053 kB) - 14.01.2015 10:18:47
Informace o oznámení: PHA962_infOznam.pdf (872 kB) - 14.01.2015 10:18:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA962_zjistovaci.pdf (16757 kB) - 18.05.2015 15:58:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: