Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA978
Název záměru: Revitalizace areálu Bubenečských papíren, Praha 6, k. ú. Bubeneč
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: VCES Property Development a.s.
IČO oznamovatele: 27071316
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2016 09:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2015
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA978_oznameni.zip (33542 kB) - 09.07.2015 12:59:34
Informace o oznámení: PHA978_infOznam.pdf (2196 kB) - 09.07.2015 12:59:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA978_zjistovaci.zip (20328 kB) - 19.10.2015 13:57:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2016
Text dokumentace: PHA978_dokumentace.zip (104076 kB) - 07.04.2016 13:34:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA978_infDokumentace.zip (249 kB) - 07.04.2016 13:34:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2016
Text posudku: PHA978_posudek.pdf (962 kB) - 22.08.2016 12:34:43
Informace o posudku: PHA978_infPosudek.zip (304 kB) - 22.08.2016 12:34:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA978_inf1VP.pdf (247 kB) - 13.09.2016 15:56:19
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA978_zapis1VP.pdf (248 kB) - 27.10.2016 09:20:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA978_zaveryStan.zip (4508 kB) - 27.10.2016 09:19:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: