Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1313
Název záměru: Revitalizace areálu Solo Sušice - doplnění objektu občanské vybavenosti
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovySušiceSušice nad Otavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2008 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Commanditas s.r.o., Klatovská třída 134, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 27987361
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: PLK1313_oznameni.pdf (1402 kB) - 13.05.2008 07:15:51
Informace o oznámení: PLK1313_infOznam.doc (56 kB) - 13.05.2008 07:17:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1313_zjistovaci.zip (488 kB) - 17.06.2008 07:23:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Sušice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: