Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1635
Název záměru: Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot v areálu firmy Chejnovský s.r.o., Tachov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovMalý Rapotín
Plzeňský krajTachovTachovTachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2012 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Chejnovský s.r.o., Dlouhý Újezd 174, 347 01 Tachov
IČO oznamovatele: 26363330
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2012
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1635_oznameni.pdf (3991 kB) - 18.10.2012 11:40:03
Informace o oznámení: PLK1635_infOznam.pdf (389 kB) - 18.10.2012 11:42:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1635_zjistovaci.zip (2009 kB) - 19.11.2012 10:50:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1635_infZjistovaci.pdf (187 kB) - 19.11.2012 10:50:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: