Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1947
Název záměru: Recyklační linka firmy Recyklace Přeštice s.r.o. na parcele 331/1 k.ú. Přeštice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPřešticePřeštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2020 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recyklace Přeštice s.r.o., K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
IČ oznamovatele: 08683662
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1947_oznameni.zip (7147 kB) - 04.11.2020 10:16:42
Informace o oznámení: PLK1947_infOznam.pdf (508 kB) - 04.11.2020 10:16:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2020
Datum nabytí právní moci: 19.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1947_zjistovaci.zip (1342 kB) - 17.12.2020 12:52:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1947_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 17.12.2020 12:52:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Přeštice
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: