Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1057
Název záměru: Rekonstrukce stávajícího prodejního skladu nábytku a přístavba prodejen Kutná Hora - Karlov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2010 12:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Milan Matějka
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1057_oznameni.zip (5079 kB) - 12.03.2009 08:10:41
Informace o oznámení: STC1057_infOznam.doc (92 kB) - 18.10.2010 11:09:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1057_zjistovaci.doc (124 kB) - 18.05.2009 10:54:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: