Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1262
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Kobylníky
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKlobukyKobylníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2017 11:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.
IČ oznamovatele: 27407730
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2010
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1262_oznameni.pdf (6957 kB) - 26.05.2010 15:31:32
Informace o oznámení: STC1262_infOznam.doc (93 kB) - 28.05.2010 09:14:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1262_zjistovaci.doc (148 kB) - 07.07.2010 11:14:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1262_infZjistovaci.pdf (980 kB) - 14.06.2017 11:53:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1262_dokumentace.pdf (5421 kB) - 17.01.2011 12:21:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1262_infDokumentace.doc (59 kB) - 02.02.2011 10:02:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1262_posudek.pdf (5986 kB) - 30.06.2011 09:17:56
Informace o posudku: STC1262_infPosudek.doc (62 kB) - 30.06.2011 09:18:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1262_inf1VP.doc (65 kB) - 01.08.2011 07:57:11
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1262_zapis1VP.zip (992 kB) - 08.08.2011 09:16:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1262_zaveryStan.doc (212 kB) - 23.09.2011 11:20:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: