Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1586
Název záměru: Bioplynová stanice Svatbín
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKostelec nad Černými lesySvatbín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2014 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Týnice, s.r.o., Doubravčice 15, 282 01
IČ oznamovatele: 62955853
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2012
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC1586_oznameni.pdf (3366 kB) - 17.09.2012 13:00:24
Informace o oznámení: STC1586_infOznam.doc (89 kB) - 17.09.2012 13:00:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1586_zjistovaci.doc (219 kB) - 19.10.2012 10:06:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1586_infZjistovaci.doc (63 kB) - 19.10.2012 10:06:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2013
Text dokumentace: STC1586_dokumentace.zip (7371 kB) - 24.07.2013 14:44:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1586_infDokumentace.doc (80 kB) - 24.07.2013 14:43:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2013
Text posudku: STC1586_posudek.doc (29980 kB) - 30.10.2013 13:14:29
Informace o posudku: STC1586_infPosudek.doc (77 kB) - 30.10.2013 13:14:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1586_inf1VP.doc (74 kB) - 05.12.2013 07:39:09
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1586_zapis1VP.pdf (1414 kB) - 13.12.2013 07:26:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1586_zaveryStan.doc (259 kB) - 08.01.2014 13:32:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: