Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1595
Název záměru: Městský krytý bazén Mladá Boleslav - probíhá spojené územní řízení podle § 91 stavebního zákona
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2013 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Viničná 3, 293 01 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 28168151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2012
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: STC1595_oznameni.zip (8244 kB) - 02.11.2012 11:21:26
Informace o oznámení: STC1595_infOznam.doc (77 kB) - 08.11.2012 08:52:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1595_zjistovaci.doc (133 kB) - 14.12.2012 07:35:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1595_infZjistovaci.doc (65 kB) - 14.12.2012 07:35:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2013
Text dokumentace: STC1595_dokumentace.zip (14664 kB) - 20.02.2013 16:22:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1595_infDokumentace.pdf (337 kB) - 11.03.2013 13:17:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1595_inf1VP.pdf (337 kB) - 06.03.2013 17:07:46
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1595_zaveryStan.zip (221 kB) - 10.09.2013 14:05:14
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMagistrát města Mladá Boleslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Územní řízení spojené podle § 91 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Připomínky k dokumentaci může každý uplatnit u příslušného stavebního úřadu - Magistrát města Mladá Boleslav nejpozději při veřejném ústním jednání.