Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1752
Název záměru: Bezobslužná ČSPH expres/FIN – ul. Bílkova, Poděbrady
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkPoděbradyKluk
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2015 11:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENZINA s.r.o., Na Pakráci 127, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 60193328
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1752_oznameni.zip (16392 kB) - 20.03.2014 13:25:49
Informace o oznámení: STC1752_infOznam.doc (73 kB) - 20.03.2014 13:25:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1752_zjistovaci.doc (131 kB) - 25.04.2014 14:09:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1752_infZjistovaci.doc (70 kB) - 25.04.2014 14:09:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2014
Text dokumentace: STC1752_dokumentace.zip (16348 kB) - 12.08.2014 14:16:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: doplnění příloh č. 5, 7 a 8
STC1752_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (9870 kB) - 03.12.2014 13:43:53
Informace o dokumentaci: STC1752_infDokumentace.doc (80 kB) - 22.08.2014 10:04:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2015
Text posudku: STC1752_posudek.zip (1584 kB) - 05.12.2014 10:09:26
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1752_inf1VP.doc (71 kB) - 06.01.2015 09:47:27
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1752_zapis1VP.pdf (463 kB) - 28.01.2015 14:43:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1752_zaveryStan.doc (139 kB) - 26.02.2015 11:32:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: