Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1803
Název záměru: Biolektrárna Vlašim
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1803_duvodyUkonceni.doc (62 kB) - 17.09.2014 16:19:04
Zařazení: II/3.1;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVlašimVlašim
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2014 16:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Biostanice Vlašim s.r.o.
IČ oznamovatele: 29023459
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2014
Text dokumentace: STC1803_dokumentace.pdf (6360 kB) - 13.08.2014 09:24:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohová část dokumentace a studie
STC1803_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3587 kB) - 13.08.2014 09:24:23
stručné shrnutí
STC1803_prilohaDokumentaceDOC_2.docx (24 kB) - 13.08.2014 09:26:05
Přílohová část_komplet
STC1803_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (22720 kB) - 05.09.2014 10:44:21
Informace o dokumentaci: STC1803_infDokumentace.doc (75 kB) - 01.09.2014 13:22:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: