Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1945
Název záměru: Přeložka silnice II/240 (R7 - D8) – úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkChvatěrubyChvatěruby
Středočeský krajMělníkKozomínKozomín
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou
Středočeský krajMělníkPostřižínPostřižín
Středočeský krajMělníkZlončiceZlončice
Středočeský krajPraha-západHolubiceKozinec
Středočeský krajPraha-západKněževesKněževes u Prahy
Středočeský krajPraha-západLichocevesLichoceves
Středočeský krajPraha-západLichocevesNoutonice
Středočeský krajPraha-západStředoklukyStředokluky
Středočeský krajPraha-západSvrkyněSvrkyně
Středočeský krajPraha-západTuchoměřiceKněžívka
Středočeský krajPraha-západTuchoměřiceTuchoměřice
Středočeský krajPraha-západTurskoTursko
Středočeský krajPraha-západVelké PřílepyKamýk u Velkých Přílep
Středočeský krajPraha-západVelké PřílepyVelké Přílepy
Středočeský krajPraha-západČíčoviceMalé Číčovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2017 14:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeský kraj
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2015
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: STC1945_oznameni.zip (116704 kB) - 04.12.2015 11:29:00
Informace o oznámení: STC1945_infOznam.doc (67 kB) - 05.02.2016 07:52:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1945_zjistovaci.zip (9319 kB) - 05.02.2016 08:01:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1945_infZjistovaci.doc (64 kB) - 05.02.2016 08:01:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Krejčová Jitka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2017
Text dokumentace: STC1945_dokumentace.pdf (92811 kB) - 18.07.2017 13:37:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Ortofoto
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (55400 kB) - 18.07.2017 15:05:01
Problémová mapa
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (46723 kB) - 18.07.2017 15:07:02
Podélné profily
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (998 kB) - 18.07.2017 15:07:56
Rozptylová studie
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (15767 kB) - 18.07.2017 15:08:45
Akustická studie
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (142905 kB) - 18.07.2017 15:10:28
Veřejné zdraví
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1954 kB) - 18.07.2017 15:15:31
Biologický průzkum
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (29045 kB) - 18.07.2017 15:16:03
Migrační_studie
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (3502 kB) - 18.07.2017 15:16:22
Dendrologický průzkum
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (30310 kB) - 18.07.2017 15:16:48
Hydrogeologický posudek
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (27674 kB) - 18.07.2017 15:17:12
Vlivy na krajinný ráz
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (3019 kB) - 18.07.2017 15:17:29
Dopravní studie
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (352158 kB) - 18.07.2017 15:18:50
Balistický posudek
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (347 kB) - 18.07.2017 15:24:31
Stanovisko EIA_obchvat Kralup nad Vltavou
STC1945_prilohaDokumentaceDOC_14.pdf (304 kB) - 18.07.2017 15:24:46
Informace o dokumentaci: STC1945_infDokumentace.pdf (442 kB) - 19.07.2017 09:11:07
Vrácení dokumentace: STC1945_vraceni.doc (88 kB) - 06.11.2017 14:13:39
STC1945_vraceni.pdf (402 kB) - 06.11.2017 14:14:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Usnesením MŽP č.j. MZP/2017/500/703 byl pověřen zajištěním procesu EIA a vydáním stanoviska dle § 9a odst. 1 zákona, Magistrát hlavního města Prahy. Další kroky v procesu posuzování záměru budou již vedeny na informačním portálu CENIA pod kódem pověřeného správního orgánu PHA.