Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2022
Název záměru: Sadový areál sady Sobotka s.r.o., Běruničky - Jih
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkBěruniceBěruničky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: Sady Sobotka s.r.o., Kolmá 597 / 5, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO oznamovatele: 27596567
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2021 17:22
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2016
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2022_oznameni.zip (37524 kB) - 18.08.2016 11:56:42
Informace o oznámení: STC2022_infOznam.zip (61 kB) - 19.08.2016 12:59:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2022_zjistovaci.zip (3116 kB) - 05.10.2016 18:16:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2022_infZjistovaci.zip (58 kB) - 05.10.2016 18:18:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2018
Text dokumentace: STC2022_dokumentace.zip (40327 kB) - 05.04.2017 15:47:29
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC2022_prepracovana.zip (44754 kB) - 29.08.2018 16:05:33
Informace o dokumentaci: STC2022_infDokumentace.zip (739 kB) - 30.08.2018 10:40:20
Vrácení dokumentace: STC2022_vraceni.zip (4646 kB) - 29.06.2017 15:28:10
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2022_posudek.pdf (1742 kB) - 13.05.2019 15:02:39
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2022_inf1VP.zip (464 kB) - 12.10.2018 09:29:36
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2022_zapis1VP.pdf (672 kB) - 13.05.2019 15:03:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2022_zaveryStan.zip (9259 kB) - 04.01.2021 17:22:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: