Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2248
Název záměru: CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/107
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKozomínKozomín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: CTP Invest spol.s.r.o.
IČO oznamovatele: 26166453
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2021 09:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: STC2248_oznameni.zip (14268 kB) - 18.09.2019 13:11:25
Informace o oznámení: STC2248_infOznam.docx (43 kB) - 19.09.2019 11:19:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2248_zjistovaci.zip (24607 kB) - 14.11.2019 08:11:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2020
Text dokumentace: STC2248_dokumentace.pdf (13817 kB) - 30.04.2020 11:09:53
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC2248_prepracovana.zip (222453 kB) - 29.09.2020 14:09:32
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokuemntace 1 - 12
STC2248_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (140093 kB) - 30.04.2020 11:09:53
rozesílací dopis k doplněné dokumentaci
STC2248_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (334 kB) - 30.09.2020 09:46:52
Informace o dokumentaci: STC2248_infDokumentace.doc (74 kB) - 06.05.2020 09:59:54
Vrácení dokumentace: STC2248_vraceni.doc (100 kB) - 16.07.2020 14:09:19
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Král Jan Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2248_posudek.zip (112784 kB) - 27.05.2021 09:46:04
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2248_inf1VP.pdf (766 kB) - 12.03.2021 08:37:47
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2248_zapis1VP.doc (120 kB) - 27.05.2021 08:43:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2248_zaveryStan.pdf (1115 kB) - 27.05.2021 09:51:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: