Záměry na území ČR
Kód záměru: STC648
Název záměru: Výstavba bioplynové stanice Šumbor
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNetřebiceNetřebice u Nymburka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2008 17:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk
IČ oznamovatele: 45149666
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC648_oznameni.doc (6136 kB) - 14.06.2007 14:18:23
Informace o oznámení: STC648_infOznam.doc (63 kB) - 14.06.2007 14:18:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC648_zjistovaci.doc (89 kB) - 20.07.2007 06:03:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC648_dokumentace.doc (11387 kB) - 22.10.2007 10:22:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC648_infDokumentace.doc (69 kB) - 22.10.2007 10:22:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC648_posudek.pdf (4106 kB) - 30.01.2008 14:01:54
Informace o posudku: STC648_infPosudek.doc (75 kB) - 30.01.2008 14:01:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC648_inf1VP.doc (52 kB) - 18.02.2008 10:40:40
Zápis z 1. veřejného projednání: STC648_zapis1VP.doc (584 kB) - 13.03.2008 16:00:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC648_zaveryStan.doc (543 kB) - 21.04.2008 16:10:29
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: