Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1012
Název záměru: Farma Šebík
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2018 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BREZE a.s., Losiná 303, 332 04 Nezvěstice
IČ oznamovatele: 02852802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1012_oznameni.pdf (6791 kB) - 17.05.2017 09:39:31
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2017
Datum nabytí právní moci: 16.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1012_zjistovaci.pdf (980 kB) - 30.06.2017 11:46:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dne 31. 7. 2017 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí, že záměr "Farma Šebík" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Ministerstvo životního prostředí ve svém rozhodnutí o odvolání ze dne 9. 8. 2017 odvolání jako nepřípustné zamítlo.