Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1055
Název záměru: Farma pro chov nosnic Valov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPodbořanyValov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO oznamovatele: 29045258
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2018 12:31
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2018
Text dokumentace: ULK1055_dokumentace.pdf (1257 kB) - 10.05.2018 09:13:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: stanovisko dle § 45i
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (256 kB) - 10.05.2018 09:14:36
stanovisko UPD
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (368 kB) - 10.05.2018 09:15:50
hluková studie
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (3290 kB) - 10.05.2018 09:16:14
rozptylová studie
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1727 kB) - 10.05.2018 09:16:30
HIA
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (368 kB) - 10.05.2018 09:16:44
ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (502 kB) - 10.05.2018 09:17:41
bezpečnostní listy
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (534 kB) - 10.05.2018 09:18:03
smlouva o odvozu trusu
ULK1055_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (254 kB) - 10.05.2018 09:20:15
Informace o dokumentaci: ULK1055_infDokumentace.zip (263 kB) - 21.05.2018 12:44:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1055_posudek.zip (3809 kB) - 15.10.2018 12:30:23
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1055_zaveryStan.pdf (1579 kB) - 15.10.2018 12:31:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: