Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1114
Název záměru: Rozšíření manipulační plochy Obrnice - poslední etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostObrniceObrnice
Ústecký krajMostPatokryjePatokryje
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Vellerin a.s., Jinočany 36, 252 25
IČO oznamovatele: 24146722
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2020 14:30
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2020
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1114_oznameni.zip (272480 kB) - 24.03.2020 09:16:19
Informace o oznámení: ULK1114_infOznam.zip (163 kB) - 24.03.2020 09:16:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1114_zjistovaci.pdf (1181 kB) - 11.05.2020 14:30:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: