Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1186
Název záměru: EcoKraft
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/71;I/72
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2022 12:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí
IČ oznamovatele: 26161516
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2022
Text dokumentace: ULK1186_dokumentace.pdf (10537 kB) - 14.03.2022 08:36:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: katastrální situace
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1619 kB) - 14.03.2022 08:37:18
celková situace závodu
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2506 kB) - 14.03.2022 08:37:55
rozptylová studie
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (8585 kB) - 14.03.2022 08:38:33
hluková studie
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (3059 kB) - 14.03.2022 08:38:52
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (876 kB) - 14.03.2022 08:39:28
stanoviska UPD + NATURA
ULK1186_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (866 kB) - 14.03.2022 08:40:57
Informace o dokumentaci: ULK1186_infDokumentace.pdf (222 kB) - 23.03.2022 07:45:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1186_posudek.pdf (981 kB) - 12.08.2022 12:41:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1186_zaveryStan.pdf (641 kB) - 12.08.2022 12:55:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: