Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK398
Název záměru: Obchvat silnice I/13 Klášterec nad Ohří
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříKlášterec nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2017 08:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: ULK398_oznameni.doc (1483 kB) - 19.12.2007 14:31:50
Informace o oznámení: ULK398_infOznam.doc (31 kB) - 21.12.2007 08:16:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK398_zjistovaci.doc (81 kB) - 08.09.2008 08:32:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK398_dokumentace.pdf (146339 kB) - 07.03.2017 16:49:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Mapové podklady
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (6308 kB) - 21.03.2017 09:26:42
Situace stavby
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (27840 kB) - 21.03.2017 09:27:16
Rozptylová studie
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (3249 kB) - 21.03.2017 09:33:42
Akustická studie
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (23657 kB) - 21.03.2017 09:34:14
Hodnocení zdravotních rizik
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (351 kB) - 21.03.2017 09:48:53
Biologické hodnocení
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (13670 kB) - 21.03.2017 09:52:11
Hodnocení vlivů na krajinu
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (35236 kB) - 21.03.2017 09:53:19
Doklady
ULK398_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (3042 kB) - 21.03.2017 09:54:19
Informace o dokumentaci: ULK398_infDokumentace.pdf (69 kB) - 21.03.2017 09:25:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hosnedl Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2017
Text posudku: ULK398_posudek.pdf (4896 kB) - 18.08.2017 08:35:40
Informace o posudku: ULK398_infPosudek.pdf (134 kB) - 22.08.2017 10:23:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK398_zaveryStan.pdf (339 kB) - 28.11.2017 08:53:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Kadaň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Doba pro zpracování posudku prodloužena o dalších 30 dní.