Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK447
Název záměru: PRODEJNA PENNY MARKET DĚČÍN BYNOV
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínBynov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2008 10:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A + R, s.r.o., Jirny 353, 250 90 Jirny
IČ oznamovatele: 26746000
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: ULK447_oznameni.pdf (2068 kB) - 14.05.2008 12:24:11
Informace o oznámení: ULK447_infOznam.doc (31 kB) - 16.05.2008 06:23:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK447_zjistovaci.doc (135 kB) - 11.07.2008 09:53:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: