Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK627
Název záměru: Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostTřebušice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: United Energy, a.s., teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany
IČO oznamovatele: 27309959
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2011 09:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK627_oznameni.zip (27145 kB) - 18.04.2011 16:38:09
Informace o oznámení: ULK627_infOznam.doc (38 kB) - 08.03.2010 08:01:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK627_zjistovaci.pdf (93 kB) - 19.04.2010 11:20:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK627_dokumentace.zip (40476 kB) - 28.03.2011 10:16:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK627_infDokumentace.pdf (386 kB) - 05.01.2011 11:48:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK627_posudek.pdf (3224 kB) - 24.02.2011 14:30:39
Informace o posudku: ULK627_infPosudek.doc (39 kB) - 02.03.2011 08:43:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK627_inf1VP.pdf (364 kB) - 31.05.2011 08:51:23
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK627_zapis1VP.pdf (66 kB) - 15.04.2011 10:48:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vyhrazeno Ministerstvem životního prostředí, následná fáze procesu EIA pod kódem záměru MZP342.