Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK677
Název záměru: Optimalizace a rozvoj lyžařského areálu Sport areál Klíny
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostKlínyKlíny II
Ústecký krajMostKlínyRašov u Litvínova
Poznámka: záměr se nachází částečně v EVL Východní Krušnohoří (není v seznamu cenia)
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2011 13:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sport areál Klíny, s.r.o.
IČO oznamovatele: 25419200
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK677_oznameni.zip (7246 kB) - 01.11.2010 13:58:52
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK677_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (972 kB) - 14.12.2010 10:06:40
Informace o oznámení: ULK677_infOznam.pdf (403 kB) - 17.02.2011 16:05:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK677_zjistovaci.pdf (2351 kB) - 07.03.2011 13:33:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: