Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK687
Název záměru: Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji - část 4 -Obchvat Jiřetín pod Jedlovou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDolní PodlužíDolní Podluží
Ústecký krajDěčínHorní PodlužíHorní Podluží
Ústecký krajDěčínJiřetín pod JedlovouJiřetín pod Jedlovou
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2011 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 70892156
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK687_oznameni.pdf (7900 kB) - 14.12.2010 10:35:25
Informace o oznámení: ULK687_infOznam.doc (39 kB) - 20.12.2010 09:10:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK687_zjistovaci.pdf (1714 kB) - 27.01.2011 13:32:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: