Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK767
Název záměru: VTE Domašín - Rusová
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovDomašínPodmilesy
Ústecký krajChomutovMěděnecKotlina
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2013 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EP Renewables, a.s.
IČ oznamovatele: 27567320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK767_oznameni.zip (5519 kB) - 02.01.2012 09:12:57
Informace o oznámení: ULK767_infOznam.doc (40 kB) - 16.01.2012 09:07:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK767_zjistovaci.doc (131 kB) - 09.02.2012 10:40:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK767_dokumentace.zip (96469 kB) - 04.10.2012 10:02:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK767_infDokumentace.pdf (30 kB) - 05.10.2012 13:47:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK767_posudek.zip (25434 kB) - 18.03.2013 06:54:11
Informace o posudku: ULK767_infPosudek.doc (40 kB) - 18.03.2013 06:54:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK767_inf1VP.doc (44 kB) - 08.04.2013 08:34:08
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK767_zapis1VP.doc (77 kB) - 10.05.2013 08:11:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK767_zaveryStan.doc (223 kB) - 02.07.2013 07:51:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: