Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK801
Název záměru: Modernizace chovu prasat Radovesice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceRadovesiceRadovesice u Libochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2013 07:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Jesenice u Prahy, a.s., Hodkovice čp.2, 252 41 Dolní Břežany
IČ oznamovatele: 46356657
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.09.2012
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK801_oznameni.pdf (5966 kB) - 22.08.2012 06:43:58
Informace o oznámení: ULK801_infOznam.doc (39 kB) - 22.08.2012 06:45:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK801_zjistovaci.pdf (46 kB) - 09.10.2012 13:50:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK801_infZjistovaci.doc (38 kB) - 09.10.2012 13:50:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2013
Text posudku: ULK801_posudek.doc (17117 kB) - 21.01.2013 10:11:45
Informace o posudku: ULK801_infPosudek.doc (39 kB) - 21.01.2013 10:11:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK801_zaveryStan.pdf (101 kB) - 10.04.2013 07:09:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: