Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK824
Název záměru: VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostNová Ves v HoráchMníšek v Krušných horách
Poznámka: Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyjádření ze SRN a z tohoto důvodu postoupil záměr Ministerstvu životního prostředí. Záměr je nově veden pod kódem MZP412.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2013 07:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VTE Bratrská, s.r.o., VTE Větrný vrch, s.r.o., VTE Kamenec, s.r.o., sídlo (všechny tři společnosti) Žižkova 152, 436 01 Litvínov
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK824_dokumentace.zip (47846 kB) - 09.01.2013 07:52:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyjádření ze SRN a z tohoto důvodu postoupil záměr Ministerstvu životního prostředí. Záměr je nově veden pod kódem MZP412.