Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK828
Název záměru: MVE Hostěnice - Písty
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.4;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceBudyně nad OhříPísty
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2016 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KM-PRONA, a.s., Rynoltice 95, 463 55 Rynoltice
IČ oznamovatele: 25479733
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Ohře
Text oznámení záměru: ULK828_oznameni.zip (13937 kB) - 25.01.2013 10:17:08
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK828_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (7253 kB) - 25.01.2013 10:17:08
Informace o oznámení: ULK828_infOznam.pdf (30 kB) - 28.01.2013 13:06:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK828_zjistovaci.pdf (77 kB) - 20.03.2013 08:37:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK828_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 20.03.2013 08:37:09
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Václavíková Eliška Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2013
Text dokumentace: ULK828_dokumentace.pdf (7956 kB) - 31.10.2013 09:33:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: posouzení změn hydraulických poměrů
ULK828_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3591 kB) - 31.10.2013 09:33:00
průzkum vodních měkkýšů
ULK828_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (386 kB) - 31.10.2013 09:33:28
posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
ULK828_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (13407 kB) - 31.10.2013 09:34:04
Informace o dokumentaci: ULK828_infDokumentace.pdf (30 kB) - 12.11.2013 09:11:11
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK828_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (937 kB) - 31.10.2013 09:34:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2014
Text posudku: ULK828_posudek.zip (1939 kB) - 24.02.2014 08:13:19
Informace o posudku: ULK828_infPosudek.pdf (30 kB) - 27.02.2014 14:29:26
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK828_inf1VP.pdf (29 kB) - 14.03.2014 14:17:18
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK828_zapis1VP.pdf (69 kB) - 10.04.2014 08:50:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK828_zaveryStan.zip (13510 kB) - 10.02.2016 13:43:18
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Libochovice
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Roudnice nad Labem
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: