Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK841
Název záměru: Technologie energetického využití odpadu Tušimice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK841_duvodyUkonceni.pdf (144 kB) - 14.02.2018 14:35:48
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňTušimice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2018 14:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: 3MAR SYSTEMS a.s., Stará Kysibelská č.p. 683/57A, 360 01 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 29235227
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2013
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK841_oznameni.zip (27687 kB) - 02.04.2013 11:18:42
Informace o oznámení: ULK841_infOznam.pdf (30 kB) - 08.04.2013 13:41:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK841_zjistovaci.zip (1505 kB) - 03.06.2013 12:16:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK841_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 03.06.2013 12:14:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Kadaň
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.12.2014
Text dokumentace: ULK841_dokumentace.zip (62399 kB) - 06.11.2014 16:13:50
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK841_prepracovana.zip (12487 kB) - 12.10.2016 08:45:55
Informace o dokumentaci: ULK841_infDokumentace.pdf (29 kB) - 18.11.2014 10:23:10
Vrácení dokumentace: ULK841_vraceni.zip (764 kB) - 04.02.2015 08:46:17
ULK841_vraceni.zip (803 kB) - 04.02.2015 08:48:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: