Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS059
Název záměru: Obalovna asfaltových směsí Onšovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovDehtářeOnšovice u Dehtářů
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2004 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS059_oznameni.doc (5214 kB) - 03.10.2003 11:18:21
Informace o oznámení: VYS059_infOznam.doc (92 kB) - 03.10.2003 11:18:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS059_zjistovaci.doc (3967 kB) - 21.11.2003 07:57:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS059_dokumentace.doc (9578 kB) - 09.12.2003 09:01:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS059_infDokumentace.doc (91 kB) - 09.12.2003 09:01:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS059_posudek.doc (398 kB) - 19.02.2004 10:05:20
Informace o posudku: VYS059_infPosudek.doc (94 kB) - 19.02.2004 10:05:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS059_inf1VP.doc (94 kB) - 19.02.2004 10:08:46
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS059_zapis1VP.doc (38 kB) - 15.03.2004 15:49:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS059_zaveryStan.doc (643 kB) - 07.04.2004 08:45:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: