Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS216
Název záměru: Snížení emisí ze sušárny dřevních třísek Schenkmann&Piel technologií UTWS a suchým elektrofiltrem, změna kotle na spalování biomasy, KRONOSPAN CR,s.r.o.
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/5.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2007 16:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Na Hranici 6, 587 04 JIHLAVA
IČ oznamovatele: 62417690
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS216_oznameni.pdf (17603 kB) - 24.07.2006 08:04:12
Informace o oznámení: VYS216_infOznam.doc (38 kB) - 24.07.2006 08:04:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS216_zjistovaci.pdf (2972 kB) - 01.09.2006 10:43:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS216_dokumentace.pdf (22802 kB) - 15.11.2006 13:07:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS216_infDokumentace.pdf (82 kB) - 15.11.2006 13:07:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS216_posudek.pdf (3195 kB) - 09.02.2007 12:32:17
Informace o posudku: VYS216_infPosudek.pdf (126 kB) - 09.02.2007 12:32:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS216_inf1VP.pdf (99 kB) - 16.02.2007 12:39:59
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS216_zapis1VP.PDF (3774 kB) - 13.04.2007 15:51:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS216_zaveryStan.PDF (1173 kB) - 11.04.2007 09:27:53
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaJihlavaMagistrát města Jihlavy
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: