Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS548
Název záměru: Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS548_duvodyUkonceni.pdf (500 kB) - 14.03.2019 12:57:24
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodBoňkovBoňkov
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHerálecZdislavice u Herálce
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžLeština u Herálce
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžSkála u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžVěž
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2019 12:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS548_oznameni.pdf (6445 kB) - 11.07.2011 08:53:04
Informace o oznámení: VYS548_infOznam.pdf (73 kB) - 11.07.2011 09:38:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: VYS548_zjistovaci.pdf (1128 kB) - 16.08.2011 10:47:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: