Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS690
Název záměru: Farma pro dojnice Lesonice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčLesoniceLesonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2014 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rolnická společnost Lesonice, a.s.
IČ oznamovatele: 63496348
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2013
Text dokumentace: VYS690_dokumentace.pdf (8310 kB) - 27.09.2013 09:57:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS690_infDokumentace.pdf (86 kB) - 27.09.2013 09:57:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2014
Text posudku: VYS690_posudek.pdf (2199 kB) - 18.12.2013 08:54:58
Informace o posudku: VYS690_infPosudek.pdf (303 kB) - 18.12.2013 08:54:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS690_zaveryStan.pdf (412 kB) - 12.02.2014 12:45:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: